αγώνες

1 post

ΣΑ 03.12 19:00 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αναζητώντας τρόπους οι αρνήσεις μας στο πεδίο των μεταφορών να γίνουν πιο αποτελεσματικές ανατρέξαμε στην πρόσφατη ιστορία των αγώνων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κομμάτι αυτής είναι ο αγώνας για τα ΜΜΜ στην Αθήνα το 2010. Μελετώντας εκείνον αλλά και άλλους αγώνες που δόθηκαν στο πεδίο της κοινωνικής αναπαραγωγής (π.χ. υγεία, ρεύμα, σίτιση κ.α.), διαπιστώνουμε ότι μια σειρά ζητήματα μπορεί να είναι καθοριστικά για την τελική έκβαση:

  • το περιεχόμενο του αγώνα και ο τρόπος διατύπωσης των ερωτημάτων κατά την εξέλιξή του
  • η ταξική σύνθεση της κοινότητας αγώνα και αν το εκάστοτε επίδικο βρίσκεται σε αντιστοιχία με αυτήν
  • το αν αγωνιζόμαστε σε πρώτο πρόσωπο ή ως εξωτερικοί αλληλέγγυοι/ες
  • ο βαθμός σύνδεσης χρηστών και εργαζομένων στις διάφορες υπηρεσίες
  • η σχέση «πολιτικού» και «κοινωνικού»
  • οι αντιφάσεις των διαφόρων συμμετεχόντων και το κατά πόσο είμαστε σε θέση να πράξουμε πρακτικά αυτό το οποίο καλούμε και άλλους/ες να υιοθετήσουν ως στάση και πρακτική
  • το κατά πόσο αναγνωρίζουμε και θέτουμε σε κριτική την υποκειμενικότητά μας ως δύναμη και όριο μέσα στην εξέλιξη του αγώνα
  • το αν διερευνούμε τις δυνατότητες μιας κίνησης (αυτό)αμφισβήτησης των συντεχνιακών και ταυτοτικών διαχωρισμών
  • το κατά πόσο καταφέρνουμε στη βάση αυτής της αμφισβήτησης να απαντήσουμε στις διαιρετικές κινήσεις της εξουσίας με την εμβάθυνση του περιεχομένου και τη διεύρυνση της κοινότητας των αγωνιζόμενων.

Θέματα σαν αυτά διατρέχουν τις πρακτικές μας και συντίθενται σε μοτίβα παρόμοια σε αγώνες φαινομενικά άσχετους μεταξύ τους. Αλλού πυκνώνουν σε στιγμές δύναμης, αλλού υποσκάπτουν την κίνηση μας. Μιλώντας για τους αγώνες που εδώ και τώρα πράττουμε για να απαντήσουμε στα όσα καθημερινά βιώνουμε αλλά και γι’ αυτούς που σχεδιάζουμε για το μέλλον, βλέπουμε τις στιγμές (ανα)στοχασμού πάνω στην κίνησή μας, ως στιγμές πλούτου και συλλογικής ενδυνάμωσης ώστε να κάνουμε ακόμη καλύτερα αυτό που ήδη κάνουμε.

Το Σάββατο 3/12 στις 19.00 στη Φάμπρικα Υφανέτ θα παρουσιαστεί η μπροσούρα που καταγράφει τη συζήτηση για τον αγώνα των ΜΜΜ στην Αθήνα και θα ανοίξει μία συζήτηση πάνω σε όλα τα παραπάνω.

Μπι δέαρ

%ce%b1%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b1_%ce%b5%ce%ba%ce%b42