τρικάκια | αυτοκόλλητα

4 posts

η κοινότητα του έθνους μας είναι ξένη και εχθρική

πετάχτηκαν στην αντεθνικιστική πορεία γειτόνιας
που κάλεσε η Φάμπρικα Υφανέτ την Τρίτη 06.03